Privacyverklaring huisartsenpraktijk Kemperman en Liem

 

LSP ( Landelijk Schakel Punt )

Wij zijn het afgelopen jaar waarin door de Covid 19 epidemie meer spoedzorg is geleverd dan ooit tevoren, overtuigd geraakt van het nut van het LSP. Dit is het informatieplatform waarbij medische gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen huisarts , huisartenpost en spoedeisenden hulp.

Op dit moment zijn vrijwel alle Nederlanders aangesloten op het LSP.          We noemen dit Corona opt-in. Wanneer de crisis voorbij is, wordt de Corona opt-in weer ongedaan gemaakt.

Om ook na de Coronacrisis de LSP opt-in te blijven gebruiken is uw toestemming nodig. Als u bezwaar heeft tegen de opt-in kunt u dit kenbaar maken via de doktesassistente.

Wij hebben het afgelopen jaar goede ervaringen opgedaan met dit systeem en raden u aan om ook in de toekomst de LSP opt-in te gebruiken.