Bij de praktijk zijn twee praktijkondersteuners Somatiek in dienst. Zij begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening zoals diabetes (suikerziekte), astma/ COPD (longaandoeningen) en hart- en vaatziekten  zoals hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol (cardiovasculair risico management). Zij geven voorlichting over het ziektebeeld, begeleiden de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voeren controleonderzoeken uit.